Дограма
Изработка и монтаж на Алуминиева и PVC дограма!


Дограма

Щори
Изработка и монтаж на вътрешни и външни щори, гаражни врати и охранителни ролетки!


Щори

Врати
Изработка и монтаж на вътрешни интериорни и външни входни врати!


Врати

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:

  • Прозорци и дограми
  • Изолации на стени, покриви и подове
  • Газови котли, бойлери и системи
  • Печки и котли на биомаса и системи
  • Слънчева водонагряваща система
  • Термопомпени системи/ климатици/
  • Сградна фотоволтаична система
  • Газификация и централно отопление
  • Рекуперативна вентилационна система

 

Предимства на програмата

1. Едно физическо лице може да ползва повече от един кредит Енергийна ефективност за енергоспестяващи дейности в жилища/сгради на различни адреси, дори и в случаите в които извършва две еднакви дейности.

2. Възстановяване до 20% от направените разходи (финансирани с кредита) за осъществени подобрения в дома по индивидуален проект или до 30% от направените разходи (финансирани с кредита) за осъществени групови проекти за жилищна сграда.

 

Стъпки за кандидатстване и одобрение

СТЪПКА 1
1. Избирате желаното оборудване/материали/енергоспестяващо подобрение.
2. Избирате фирмата - доставчик.
3. Вземате примерна оферта/проформа фактура с подробно описание на оборудването.

СТЪПКА 2
1. Посетете банков клон.
2. Попълнете молба-декларация за кредит по програмата "Енергийна ефективност".
3. Приложете: оригиналната оферта/проформа фактура, издадена, подписана и подпечатана от фирмата-доставчик (търговеца). Клиентът избира фирмата - доставчик.

СТЪПКА 3
До 3 работни дни ще получите отговор от Банката:
а) дали сте одобрен за кредит;
б) дали избраното от Вас оборудване отговаря на изискванията на Програмата.
2. При положителен отговор - Вие получавате кредит "Енергийна ефективност" и можете да кандидатствате за безвъзмездна помощ след осъществяване на подобренията.
3. В случай, че избраното от Вас оборудване не отговаря на изискванията на Програмата, Вие можете:
а) да промените Вашата първоначална оферта и да кандидатствате отново по проекта с оборудване, отговарящо на изискванията;
б) да получите финансиране, съгласно стандартните условия за потребителски кредит за желаното от Вас оборудване. В този случай няма да имате възможност в последствие да кандидатствате и получите безвъзмездна помощ.

СТЪПКА 4
1. Подайте "Искане за безвъзмездна помощ" не по-късно от 4 месеца от датата на договора Ви за кредит (вземете образец от клон на банката). Приложете:
а) Протокол за извършени работи, подписан и подпечатан от фирмата (вземете образец от клон на банката);
б) Оригинална фактура;
в) Касова бележка/Копие от платежен документ, удостоверяващ плащането.
2. Независим консултант по проекта ще провери документите и може да Ви посети на място.
3. До 20 работни дни след подаване на документите ще получите отговор за одобрената безвъзмездна помощ.

За повече информация посететe сайта на REECL.